اعضای سازمانی هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

اعضای سازمانی هیات ورزش های همگانی استان آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای عباس خورشیدی

سرپرست هیات استان

آقای مجید قدرتی

نائب رئیس آقایان

سرکار خانم دشتبان

نائب رئیس بانوان

دکتر مرتضی فتاح پور

دبیر هیات

سرکار خانم سلطانی 

مسئول دفتر هیات استان 

 آقای مجيد آزادی 

مسئول کمیته روابط عمومی

 سرکار خانم ایراندوست 

مسئول کمیته آموزش

آقاي افشين شيرين بيگ

مسئول كميته پشتيباني