هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

سخن رئیس هیئت

خورشیدی رئیس هیات ورزش های همگانی استان : دستگاه های اجرایی باید در عمل حمایت های خود را برای توسعه ورزش نشان دهند.
... [ادامه]

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (اختیاری)

تلفن همراه شما (اختیاری)

موضوع (الزامی)

پیام شما

شماره تماس هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی : ۳۲۲۴۸۱۰۰-۰۴۴

شماره تلفکس هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی : ۳۲۲۳۶۷۳۷-۰۴۴

شماره پیامک هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی : **********

کد پستی هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی: ۵۷۱۶۹۱۶۷۹۳

پست الکترونیک۱ : vhameganiag@Gmail.com

پست الکترونیک۲ : Info@hameganiag.ir

آدرس تلگرام :       vhameganiag@

آدرس دفتر : ارومیه ـ خیابان کاشانی ـ ورزشگاه تختی ـ دفتر هیئت همگانی استان آ.غربی