تماس با ما

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (اختیاری)

تلفن همراه شما (اختیاری)

موضوع (الزامی)

پیام شما

شماره تماس هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی : 32248100-044

شماره تلفکس هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی : 32236737-044

شماره پیامک هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی : **********

کد پستی هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی: 5716916793

پست الکترونیک1 : vhameganiag@Gmail.com

پست الکترونیک2 : Info@hameganiag.ir

آدرس تلگرام :       vhameganiag@

آدرس دفتر : ارومیه ـ خیابان کاشانی ـ ورزشگاه تختی ـ دفتر هیئت همگانی استان آ.غربی