عملکرد هیئت

 

برای دریافت اهم اقدامات و عملکرد هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی در شش ماهه اول سال 93 اینجا را کلیک نمائید .

 ******

برای دریافت اهم اقدامات و عملکرد هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی بصورت یکساله در سال 93 فایل1 و فایل2 را کلیک نمائید .

 

 

با تشکر ـ روابط عمومی هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی