هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

سخن رئیس هیئت

به روز رسانی می شود ......
... [ادامه]

 

برای دریافت اهم اقدامات و عملکرد هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی در شش ماهه اول سال ۹۳ اینجا را کلیک نمائید .

 ******

برای دریافت اهم اقدامات و عملکرد هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی بصورت یکساله در سال ۹۳ فایل۱ و فایل۲ را کلیک نمائید .

 

 

با تشکر ـ روابط عمومی هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی