هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

سخن رئیس هیئت

خورشیدی رئیس هیات ورزش های همگانی استان : دستگاه های اجرایی باید در عمل حمایت های خود را برای توسعه ورزش نشان دهند.
... [ادامه]
نام شهرستان رئیس هیئت  تلفن  نایب رئیس  دبیر هیئت
 ارومیه  حسین پناهی  ۰۹۱۴۸۳۳۳۵۳۳  نوشین همت زاده  بهزاد محمودیان
 سلماس  قنبر فرخیان  ۰۹۱۴۴۴۰۰۱۷۰ مهرانگیز ابراهیمی  آقای قابلی
 مهاباد جمال دارند  ۰۹۱۴۸۰۸۸۴۴۲ کتایون بابامیری قاسم بایزیدی اذر
 میاندوآب  فرهاد نریمانی  ۰۹۱۴۳۸۰۸۹۵۱ اذر زینال فام  اسکندر فتحی
 بوکان  حسین چمن گلی  ۰۹۳۹۷۸۶۱۴۸۶  سوسن بابلی خسرو فیضی
 تکاب  احمد ابراهیمی  ۰۹۱۴۱۸۴۹۸۸۵ سیما آهور حمید شریفی
 شاهین دژ فرزانه امجدی  ۰۹۱۴۸۷۸۸۳۲۳  فریما اردوخانی
 اشنویه  نسرین پورعسگر ۴۴۶۲۲۰۱۹ لادن رحیم زاده  معصومه ایمانی
 ماکو
 چالدران  محمود حسن زاده  ۰۹۱۴۳۶۳۳۴۷۶  قربانعلی عطاردی  عباس علی پور
 پلدشت  محمد رضا ممیرزاده  ۰۹۱۴۴۶۲۳۳۱۲  —–  آقای محمد زاده
 نقده  قزبان امینی  ۰۹۱۴۱۴۳۸۲۱۰  —–  آقای حسینی
 پیرانشهر  مولود ابراهیمی  ۰۹۱۴۹۴۲۳۴۰۰  اسمر محمودی
 سردشت  محمد حسن زاده  ۰۹۱۴۱۶۵۵۸۵۵  شایسته ستایش  دلشاد احمدپور
 خوی  بهمن فتح علی زاده  ۰۹۱۴۹۶۵۱۳۳۷ خانم اسماعیلی  سعید اباذری
 چایپاره صمد دادگر  ۰۹۱۴۴۶۱۶۱۱۴  لیلا حسین نژاد میرکمال حسینی
 شوط  رحمان محمد زاده  ۰۹۱۴۱۶۵۴۵۲۷  رقیه علیزاده  حجت احمدزاده
 محمدیار آقای کریمیار  ۰۹۱۴۴۴۹۱۲۸۰  سکینه حق یاری  اردشیر کریم یار
قوشچی رامین عیوض نژاد ۰۹۱۰۴۰۵۰۸۳۲
 تازه شهر  نیازی  ۰۹۱۴۱۸۷۸۷۷۶  —–  رضا مسلمی