هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

سخن رئیس هیئت

خورشیدی رئیس هیات ورزش های همگانی استان : دستگاه های اجرایی باید در عمل حمایت های خود را برای توسعه ورزش نشان دهند.
... [ادامه]

سوال مهرماه_ سال ۱۳۹۵


به چه دلیل توصیه می شود قبل از مسابقه مواد پروتئینی مصرف نشود ؟

۱- به دلیل احساس سیری زیاد

۲- به دلیل تخلیه دیر هنگام از معده

۳- به دلیل افزایش دفع آب و ایجاد کم آبی در بدن

۴- گزینه ۱ و ۲

نام و نام خانوادگی (الزامی)

کد ملی

شماره تلفن

جواب سوال این ماه


* به قید قرعه به ۵ نفر از برندگان ، هر ماه جوایز ورزشی از طرف رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی اهداء خواهد شد .

* هر ماه سوال جدیدی مطرح می شود و دوستان شرکت کننده توجه داشته باشند که از اول هر ماه تا آخر هر ماه فرصت دارند تا به سوال هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی جواب بدهند .