مسابقات كشوري ليوان چيني برگزار شد

مسابقات كشوري ليواني چيني در مراغه برگزار شد به گزارش روابط عمومي هيات ورزش هاي همگاني استان آذربايجان غربي ، مسابقات كشوري ليواني چيني پنچشنبه هشتم شهريور ماه سال جاري در باغ شهر مراغه برگزار شد . در اين دوره از مسابقات هيات ورزش هاي همگاني استان آذربايجان غربي در بخش دختران و پسران شركت […]

Continue Reading