هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

سخن رئیس هیئت

جناب آقای اشتری ریاست محترم هیات هیات ورزش های همگانی استان : این مطلب در حال بروزرسانی می باشد....
... [ادامه]

اعضای سازمانی هیات ورزش های همگانی استان آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای محمود اشتری

ریاست محترم هیات استان

آقای مجید قدرتی

نائب رئیس آقایان

سرکارخانم دشتبان

نائب رئیس بانوان

آقای مرتضی فتاح پور

دبیر هیات

سرکارخانم سلطانی 

مسئول دفتر هیات استان 

 آقای مجيد آزادی 

مسئول کمیته روابط عمومی

 سرکارخانم ایراندوست 

مسئول کمیته آموزش

سرکارخانم خوشنویس

مسئول امور مالی و حسابداری

آقاي افشين شيرين بيگ

مسئول كميته پشتيباني