هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی
هیئت ورزشهای همگانی استان آ.غربی

سخن رئیس هیئت

جناب آقای اشتری ریاست محترم هیات هیات ورزش های همگانی استان : این مطلب در حال بروزرسانی می باشد....
... [ادامه]
نام شهرستان رئیس هیئت  تلفن  نایب رئیس  دبیر هیئت
 ارومیه سیدرضوی      
 سلماس  قنبر فرخیان  09144400170 مهرانگیز ابراهیمی  آقای قابلی
 مهاباد جمال دارند  09148088442 كتايون باباميري قاسم بايزيدي اذر
 میاندوآب  فرهاد نریمانی  09143808951 اذر زينال فام  اسکندر فتحی
 بوکان  حسین چمن گلی  09397861486  سوسن بابلی خسرو فيضي
 تکاب  احمد ابراهیمی  09141849885 سيما آهور حميد شريفي
 شاهین دژ فرزانه امجدي  09148788323    فریما اردوخانی
 اشنویه  نسرین پورعسگر 44622019 لادن رحيم زاده  معصومه ایمانی
 ماکو        
 چالدران  محمود حسن زاده  09143633476  قربانعلی عطاردی  عباس علی پور
 پلدشت  محمد رضا ممیرزاده  09144623312  —–  آقای محمد زاده
 نقده آقای نوری      
 پیرانشهر  مولود ابراهیمی  09149423400  اسمر محمودی  
 سردشت  محمد حسن زاده  09141655855  شایسته ستایش  دلشاد احمدپور
 خوی  بهمن فتح علی زاده  09149651337 خانم اسماعيلي  سعید اباذری
 چایپاره صمد دادگر  09144616114  لیلا حسین نژاد ميركمال حسيني
 شوط  رحمان محمد زاده  09141654527  رقیه علیزاده  حجت احمدزاده
 محمدیار آقاي كريميار  09144491280  سکینه حق یاری  اردشیر کریم یار
قوشچي رامين عيوض نژاد 09104050832    
 تازه شهر  نیازی  09141878776  —–  رضا مسلمی